3 kW OTONOM BİR RÜZGAR TÜRBİNİ KURULUMU VE ENERJİ ELDESİ

Raşit ATA, Numan S. ÇETİN
4.125 745

Öz


Celal Bayar Üniversitesi, Kırkağaç MYO Yerleşkesi'ne, 3kWh enerji kapasiteli otonom (şebeke bağlantısız) birrüzgar türbini kurulmuştur. Kurulu olan rüzgar türbini; değişken hızlı, üç kanatlı olup kule yüksekliği 15metredir. Sistem, 24 adet 2V 200 Ah sabit sistem aküsü ve 1 adet inverter’den oluşmaktadır. Elektrik enerjisieldesi, daimi mıknatıslı senkron makine aracılığı ile sağlanmaktadır. Sistem yarı otomatik olarak kumandaelamanları aracılığı ile çalıştırılmaktadır. Türbin üzerinde gerekli ölçümler yapılarak Cp-λ eğrisi çizilmiştir. Sonolarak yıllık bazda elde edilecek enerji miktarı, kurulan rüzgar türbinine en yakın ölçüm lokasyonu olan Akhisar(10m) ölçümleri baz alınarak hesaplanmıştır.

Anahtar kelimeler


Rüzgar enerjisi, otonom rüzgar türbini, güç faktörü, senkron generatör.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Çetin NS., “Küçük Güçlü Bir Rüzgar Türbini

Tasarımı ve Elektrik Enerjisi Eldesi” VI. Türk-

Alman Enerji Sempozyumu, s.83-93, İzmir-

Özdamar A., “Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar

Türbinlerine Genel Bakış”, Yeksem 2001

kitapçığı, s.242-254, İzmir-2001.

Uzmen R, Tanrıkut A., “21. yüzyılda Türkiye’nin

Enerji Üretiminde Küçük ve Orta Boy Nükleer

Enerji Santrallerinin Önemi” Dünya Enerji

Konseyi Türk Milli Komitesi – Türkiye 9.

Enerji Kongresi, Cilt II, İstanbul, s.335-345,

DİE, 2006, Enerji İstatistikleri ile İlgili İnternet

Sitesi

Durak M, Sen Z. “Wind Power Potential in

Turkey and Akhisar Case Study”, Renew

Energy, 25:463–72, 2002.

Tolun, S, Menteş, S, Aslan, Z, Yükselen, M.A.,

"The wind energy potential of Gökçeada in the

northern Aegean Sea", Renewable Energy ,6(7):

-685, 1995.

İncecik, S, Erdoğmuş, F., "An Investigation of the

Wind Power Potential on the Western Coast of

Anatolia", Renewable Energy, 6(7): 863-865, 1995.

Şen, Z, Şahin, A.D., "Regional Assessment of

Wind Power in Western Turkey by the

Cumulative Semivariogram Method", Renewable

Energy, 12(2): 169-177, 1997.

Türksoy, F., "Investigation of Wind Power

Potential at Bozcaada, Turkey", Renewable

Energy , 6(8): 917-923, 1995.

R. Kose, M. A. Ozgur, O. Erbas, A. Tugcu. “The

Analysis of Wind Data and Wind Energy

Potential in Kutahya Turkey” Renewable and

Sustainable Energy Reviews, Vol. 8(3), p. 277-

, 2004.

kW Otonom Bir Rüzgar Türbini Kurulumu ve Enerji Eldesi R. Ata ve N.S. Çetin

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 23, No 1, 2008 47

R. T. Oğulata, “Energy Sector and Wind Energy

Potential in Turkey” Renewable and Sustainable

Energy Reviews, Vol. 7(6), p. 469-484, 2003.

Vardar, A., B. Eker, “Marmara Bölgesi Rüzgar

Potansiyeli”, Enerji Aylık Haber ve Araştırma

Dergisi , Issue:8 s.34-36, 2004.

Karsli VM, Gecit C. “An Investigation on Wind

Power Potential of Nurdagi-Gaziantep, Turkey.”

Renew Energy, 28(5):823-3, 2003.

Kavak Akpinar E, Akpinar S. “An Analysis of

the Wind Energy Potential of Elazig, Turkey.”

International Journal of Green Energy, Vol.1(2),

-207, 2004.

Özgener Ö. “A Small Wind Turbine System (SWTS)

Application and Its Performance Analysis.” Energy

Conversion and Management,Vol. 47(11-12),

p.1326-1337, 2006.

Ozdamar, A.; Ozbalta, N.; Akin, A.; Yildirim,

E.D. “An Application of A Combined Wind and

Solar Energy System in Izmir.” Renewable and

Sustainable Energy Reviews, Vol. 9(6), p. 624-

, 2005.

Eke R, Kara O, Ulgen K. “Optimization of a

Wind/PV Hybrid Power Generation System.”

International Journal of Green Energy,

Vol.2(1): 57 – 63, 2005.

Çetin, N.S., “Şebeke Bağlantısız PM Generatörlü

Rüzgar Türbinlerinin YSA İle Sistem

Optimizasyonu” Doktora tezi, Ege Üniversitesi,

Güneş Enerjisi Enstitüsü, 2006.