RÜZGAR TÜRBİNİ İLE SÜRÜLEN ÇİFT ÇIKIŞLI ASENKRON JENERATÖRÜN İNCELENMESİ VE BULANIK MANTIK KONTROL YÖNTEMİYLE MAKSİMUM ÇIKIŞ GÜCÜNÜN ELDE EDİLMESİ

İres İSKENDER, Naci GENÇ
2.515 697

Öz


Bu çalışmada, değişken hız (senkronaltı ve senkronüstü şaft hızlarında), sabit frekans ve sabit gerilim altında çalışan rüzgar türbini ile sürülen Çift Çıkışlı Asenkron Jeneratörün (ÇÇAJ) kararlı durum karakteristikleri incelenmiştir. Rüzgar türbini ve Çift Çıkışlı Asenkron Jeneratörün matematiksel modelleri zaman ekseninde ayrı ayrı elde edilmiştir. Sabit olmayan rüzgar hızı ve sistem kısıtlamaları düşünülerek, jeneratörden maksimum toplam çıkış gücü elde etmek için bir bulanık mantık denetleyici tasarlanmıştır. Ayrıca, benzetim çalışması sonuçları ile labaratuvar ortamında hazırlanarak yapılan deneysel çalışma sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları, bulanık mantık kontrol yöntemi kullanılarak rüzgar türbinine bağlı bir Çift Çıkışlı Asenkron Jeneratöründen maksimum çıkış gücü elde edilebileceğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler


Rüzgar türbini, bulanık mantık, çift çıkışlı asenkron jeneratörü.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Üçtüğ Y., Eskandarzadeh I., İnce H., “Modeling

and output power optimization of a wind turbine

driven double output induction generator” IEE

Proc.-Electr. Power Appl. Vol. 141, No. 2,

March 1994

Natarajan, K., Sharaf. A.M., Sivakumar, S., and

Naganathan, S., “Modeling and control design for

Wind energy power conversion scheme using selfexcited

induction generator’’, IEEE Trans., EC-

, (3). pp. 506-512, 1987

Salameh, Z.M., and Kazda, L.F., ‘‘Analysis of the

steady-state performance of the double output

induction generator’’, IEEE Trans., EC-1, pp. 26-

, 1986

Salameh, Zm., and Kazda, L.F., ‘‘Analysis of the

double output induction generator using direct

three-phase model: parts 1 and II’’, IEEE Trans.,

EC-2, (2). pp. 175-188, 1987

Brady, F.J.: ‘‘A mathematical model for the

doubly-fed wound rotor generator’’, IEEE

Trans., EC-1, (2). pp. 180-183, 1986

NAKRA, H.L., and DUBE, B., ‘‘Slip power

recovery induction generators for large vertical

axis Wind turbines’’. IEEE Trans., EC-3, (4), pp.

-73, 1988

Çadirci I.,Ermiş M., “Double-Output Induction

Generator Operating at Subsynchronous and

Supersynchronous Speeds: Steady-State

Performance Optimisation and Wind Energ

Recovery”, IEE Proceedings-B, Vol.139:pp.429-

, 1992

Heier S., Grid Integrtion of Wind Energy

Conversion System 2nd ed, John Wiley and Sons

Ltd. pp.106-116 54-65, 230-245, 1998

Mashaly H.M., Sharaf A.M.,El-Sttar A.A., Mansour

M.M., “Implementation of Fuzzy Logic Controller

for Wind Energy Induction Generator D.C. Link

Scheme”, 3rd IEEE-CCA pp.978-982, 1994

Chen Z., Arnalte S.G., McCormick M., “A Fuzzy

Logic Controlled Power Electronic System for

Variable Speed Wind Energy Conversion

System”, IEE Conference, pp.114-119, 2000

V. Galdi, A. Piccolo, P. Siano, “Designing an

Adaptive Fuzzy Controller for Maximum Wind

Energy Extraction” IEE Trans. on Energy conv.,

Vol. 23, No. 2, June 2008

Hilloowala M., Sharaf Adel M., ‘‘A Rule-Based

Fuzzy Logic Controller for a PWM Inverter in a

Stand Alone Wind Energy Conversion Scheme’’,

IEEE Transactions on Industry Applications,

vol 32: pp57-65, 1996.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.