ÇİFT YAKIT ENJEKSİYONLU BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA LPG KULLANIM ORANININ PERFORMANS VE EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ

Metin GÜMÜŞ
2.044 429

Öz


Bu çalışmada, benzin ve LPG enjeksiyon sistemine sahip buji ateşlemeli bir motorda LPG kullanım oranının motor performansı, emisyonlar ve yakıt ekonomisine olan etkisi incelenmiştir. Bu amaçla dört silindirli buji ateşlemeli motora sahip bir taşıt çift yakıt ile çalışabilecek şekilde modifiye edilmiştir. Çift yakıtlı çalışmada püskürtülen yakıt miktarları aynı ısıl değerlerin elde edilebilmesine göre hesaplanmıştır. Deneyler taşıt dinamometresinde, farklı LPG kullanım oranlarında (ısıl değer olarak %0, %25, %50, %75, %100), sabit devirde (3800 d/d) ve değişik motor yüklerinde (%5, %30, %60, %90) gerçekleştirilmiştir. Deneyler tüm LPG kullanım oranlarında egzoz emisyonları ve yakıt ekonomisi açısından benzine göre olumlu sonuçlar vermiştir. Motor performansı açısından ise yalnız %25 LPG kullanım oranında olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Alternatif yakıtlar, çift yakıt, LPG, benzin, motor performansı, emisyonlar.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Smith, W. J., Timoney, D. J. ve Lynch, D.P.,

“Emissions and Efficiency Comparison of Gasoline

and LPG Fuels in a 1.4 litre Passenger Car Engine”,

SAE Paper, 972970, 1997.

İçingür, Y., ve Haksever, R., “Using of LPG for

Internal Combustion Engines-Experimental Analysis

of Its Effects on Performance and Emission”, Journal

of Polytechnic, Cilt 1, No 3-4, 69-76, 1998.

Dinler, N., ve Yücel, N., “Alternatif Yakıt Olarak

LPG Kullanan İki Motorun Performansının Deneysel

İncelenmesi”, LPG ve CNG Uygulamaları

Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası,

Ankara, 93–100, 2003.

Murillo, S., Míguez, J.L., Porteiro, J., Lopez, G.L.M.,

Granada, E. ve Morán, J.C., “LPG: Pollutant Emission

and Performance Enhancement for Spark-Ignition

Four Strokes Outboard Engines”, Applied Thermal

Engineering, Cilt 25, No13, 1882-1893, 2005.

Kim, C.U. ve Bae, C.S., “Specated Hydrocarbon

Emissions from A Gas-Fuelled Spark-Ignition Engine

with Various Operating Parameters”, Journal of

Automobile Engineering, Cilt 214, No 7, 795-808,

Akbaş, A., Sekmen, Y. ve Erduranlı, P., “Sıkıştırma

Oranı Artışının LPG ile Çalışan Buji ile Ateşlemeli

Taşıt Motorunun Gücü ve Yakıt Ekonomisine Etkisi”,

Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, Cilt 5, No 1, 29-

, 2003.

Çelik, M.B. ve Balki, M.K., ‘‘Düşük Güçlü Bir

Motorda Farklı Sıkıştırma Oranlarında LPG

Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisi’’,

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 22, No 1, 81-

, 2007.

Sayın, C., Çanakçı, M., Kılıçaslan, İ. ve Özsezen N.,

‘‘Çift Yakıt (Benzin+Lpg) Kullanımının Motor

Performansı ve Emisyonlar Üzerine Etkisinin

Deneysel Analizi’’, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak.

Der., Cilt 20, No 4, 483-490, 2005.

Sierens, R., ‘‘Experimental and Theoretical Study of

Liquid LPG Injection’’, SAE Paper, 922363, 1992.

Sim, H., Lee, K., Chung, N. ve Sunwoo, M., ‘‘A study

on the injection characteristics of a liquid-phase

liquefied petroleum gas injector for air–fuel ratio

control’’, Proc. IMechE Part D: J. Automobile

Engineering, Cilt 219, 1037-1046, 2005.

Kwak, H., Myung, C.L., ve Park, S., ‘‘Experimental

investigation on the time resolved THC emission

characteristics of liquid phase LPG injection (LPLi) engine

during cold start’’, Fuel, Cilt 86, 1475–1482, 2007.

Yoong, A.P.F. ve Watkins, A.P., ‘‘Modelling of

liquefied petroleum gas spray development,

evaporation and combustion’’, IMechE: Int. J.

Engine Res., Cilt 5, No 6, 469- 497, 2004.

Karamangil, M.I., “Development of the Autogas and

LPG-powered Vehicle Sector in Turkey: A Statistical

Case Study of the Sector for Bursa”, Energy Policy,

Cilt 35, 640–649, 2007.

Voltran Alternative Fuel Systems, Voltran

Installation Manual, Istanbul, 1-49, 2007.

Lee, D., Cho, S., Lee, B., Ko, Seil., Park, J. ve Choi,

J., ‘‘Enhancement of volumetric efficiency in a

gaseous LPG injection engine’’, The 13th

International Pacific Conference on Automotive

Engineering, 2006.

Puhan, S., Vedaraman, N., Rama, B.V.B.,

Sankarnarayananb, G. ve Jeychandranb, K., ‘‘Mahua

oil (Madhuca Indica seed oil) methyl ester as

biodiesel-preparation and emission characterstics’’,

Biomass and Bioenergy.

Kodah, Z. ve Soliman, S., “Combustion in a Spark

Ignition Engine”, Applied Energy, Cilt 66, 237-250,
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.