RL YÜKÜNÜ BESLEYEN MATRİS KONVERTERİN MATLAB/SIMULINK İLE BENZETİMİ

Ahmet GÜNDOĞDU, Hüseyin ALTUN
1.864 813

Öz


Bu çalışmada RL yükünü besleyen 3-fazlı matris konverterin, Venturini kontrol algoritması dikkate alınarak matematiksel analizi yapılmış ve bu analiz sonucu konverter Matlab/Simulink ile modellenerek farklı çıkış frekansları için benzetim sonuçları alınmıştır. Benzetim sonuçları 2 kHz ve 5 kHz anahtarlama frekansları için q<=0.5 gerilim dönüştürme oranına sahip Venturini modülasyon algoritması kullanılarak elde edilmiştir. Burada q<=0.5 versiyonu kullanılan Venturini kontrol algoritmasının daha basit ve ucuz kontrolörle gerçekleştirilmesi
mümkündür. Ayrıca farklı çıkış gerilim ve frekans değerleri için alınan benzetim sonuçlarından, matris konverter giriş akımı ve çıkış geriliminin ana bileşen dışında diğer harmoniklerinin genlik bakımından çok düşük olduğu gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler


Matris konverter, venturini modülasyon algoritması.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ozpineci, B., Tolbert, L. M., Cycloconverters,

IEEE, Power Electronics Society Tutorials Webpage, 1999.

Halasz, S., AC-AC Conversion, by CRC Pres

LLC, 2002.

Venturini, M., A New Sine Wave in a Sine Wave

Out Conversion Technique Which Eliminates

Reactive Elements, In:Proceedings of Powercon

, San Diego, Calif., pp:E3-1;E3-15, 1980.

Sünter, S., A Vector Controlled Matrix Converter

Induction Motor Drive, PhD Thesis, Department of

Electrical and Electronic Engineering, University of

Notingham, UK, 1995.

Altaş, Ş., Üç Faz Giriş İki Faz Çıkışlı Matris

Çeviriciden Beslenen Tek Fazlı Asenkron Motorun

Pspice Modellemesi, Yüksek Lisans Tezi,

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.

Yurtseven, B., AC-AC Konverterden Beslenen

Tek Fazlı Asenkron Motorun Pspice Benzetimi,

Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen

Bilimleri Enstitüsü, 2000.

Altun, H. and Sünter, S., Matrix Converter Induction

Motor Drive: Modeling, Simulation and Control,

Electrical Engineering, 86-1, 25-33, 2003.

Gümüş, B., Matris Konverterden Beslenen Tek

Fazlı Asenkron Motorun Sayısal Benzetimi,

Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen

Bilimleri Enstitüsü, 1997.

Venturini, M., Alesina, A., The Generalized

Transformer: A New Bidirectional Sinusoidal

Waveform Frequency Converter with

Continuously Adjustable Input Power Factor, In

Proc. IEEE PESC’80, pp:242-252, 1980.

Alesina, A., Venturini, M., Solid-State Power Conversion: A Fourier Analysis Approach to

Generalized Transformer Synthesis, IEEE Trans.

Circuits Syst, Vol. CAS-28, pp:319-330, 1981.

Wheeler, P. W., ve diğ., Matris Converters: A

Technology Review, IEEE, Transactions on

Industrial Electronics, Vol.49, No.2, 276-288, 2002.

Roy, G., Duguay, L., Manias, S., April, G. E.,

Asynchronous Operation of Cycloconverter with

Improved Voltage Gain by Employing a Scalar

Control Algorithm, In Conf. Rec. IEEE-IAS

Annu. Meeting, pp:889-898, 1987.

Roy, G., April, G. E., Cycloconverter Operation

Under a New Scalar Control Algorithm, In Proc.

IEEE PESC’89, pp:368-375, 1989.

Huber, L., Borojevic, D., Burany, N., Analysis

Design and Implementation of the Space Vector

Modulator for Forced Commutated

Cycloconverters, Proc. Inst. Elect. Eng, pt. B,

Vol.139, no.2, pp:103-113, 1992.

Casadei, D., Serra, G., Tani, A., Zari, L., Matrix

Converter Modulation Strategies: A New General

Approach Based on Space Vector Representation

of the Switch State, IEEE Trans. Ind. Electron.,

Vol.49, pp:370-381, 2002.

Wiechmann, E., Espinoza, J., Salazar, L.,

Rodriguez, J., A Direct Frequency Converter

Controlled by Space Vector, In Proc. IEEE

PESC’93, pp:314-320, 1993.

Rodriguez, J., A New Control Technique for ACAC

Converters, In proc. IFAC Control in Power

Electronics and Electrical Drives Conf,

Lausanne, Switzerland, pp:203-208, 1983.

Gündoğdu, A., Matris Konverterden Beslenen Sabit

Mıknatıslı Senkron Motorun Vektör Kontrolünün

Sayısal Benzetimi, Yüksek Lisans Tezi, Fırat

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Math Works, MATLABR for Microsoft Windows,

Mass, 1995.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.