AKIM BESLEMELİ KENDİNDEN TETİKLEMELİ PUSH PULL EVİRİCİLİ ELEKTRONİK BALAST TASARIMI

Selim BÖREKÇİ, Selim ÖNCÜ
1.315 649

Öz


Kendinden tetiklemeli elektronik balastlar, manyetik balastlara kıyasla basit ve ucuz olmanın yanı sıra sıfır gerilim anahtarlama nedeniyle yüksek verimli çalışma gibi üstünlüklere sahiptir. Elektronik balastlarda akım ve gerilim beslemeli evirici topolojileri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu topolojiler içerisinde akım beslemeli devreler başlangıç şatlarında daha iyi geçici durum cevabı vermektedir. Bu çalışmada, 3 adet 36W T8 flüoresan lamba için, akım beslemeli push pull evirici devre tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarımda, push pull transformatörde seçilen sarım şekli, endüstriyel üretim kolaylığı ve güvenilirliği sağlamakta ve maliyeti düşürmekle birlikte, sargılar arası kuplajı önemsenecek ölçüde azaltıcı yönde etkilemektedir. Bundan dolayı söz konusu etki göz önünde bulundurularak tasarım yapılmıştır. Devrenin deneysel çalışma sonuçları, tasarım ve elektronik simülasyondan alınan sonuçlar ile uyum göstermektedir.

Anahtar kelimeler


Elektronik balast, push pull evirici, rezonans evirici

Tam metin:

PDF


Referanslar


Seidel, R. A., Bisogno, E. F., Paiva, C. R., Marchesan, B. T. ve Prado, R. N., “Buck Boost Push Pull High Power Factor Electronic Ballast”, IEEE, 457-461, 2003.

Chon, H., Lee, D. ve Hyun, D., “A New Control Scheme Of Class E Electronic Ballast With Low Crest Factor”, IEEE, 531-536, 2003.

Corominas, E. L., Alonso, J. M., Calleja, A. J., Ribas, J. ve Rico-Secades, M., “Optimizing Lamp-Power Regulation in Low-Voltage-Supplied Electronic Ballast by Using Non-Resonant Inverters”, IEEE, 2060-2067, 1998.

Kazimierczuk, M. K. ve Szaraniec, W., “Electronic Ballast for Fluorescent Lamps”, IEEE International Transactions on Power

Electronics, Cilt 8, No 4, 386-395, 1995.

Wu, T. F., Tzeng, S. Y., Liu, Y. C. ve Yu, T. H., “Single- Stage, Current-Fed Push Pull Electronic Ballast with Power Factor Correction”, IEEE, 2044-2051, 1998.

Yu, T. H., Wu, L. M. ve Wu, T. F., “Comparisons Among Self-Excited Parallel Resonant, Series Resonant and Current-Fed Push-Pull Electronic Ballasts”, IEEE, 421-426, 1994.

Morais, A. S., Coelho, E. A. A., Farias, V. J., de Freitas, L. C., Oliveira, J. C. ve Vieira Jr, J. B., “High Power Factor Electronic Ballast Employing a Boost Half Bridge Topology”, IEEE, 520-524, 2003.

Brumatti, M., Resende, C. Z., Co, M. A., Simonetti, D. S. L. ve Vieira, J. L. F., “Single Stage Self-Oscillating HPF Electronic Ballast”, IEEE, 1052-1058, 2002.

Qiu, W., Moussaoui, Z., Wu, W. ve Batarseh, I., “Single Switch Zero-Voltage-Switching High Power Factor Electronic Ballast”, IEEE, 773-778, 2002.

Muraro, T. R., de Paiva, R. C. D. ve do Prado, R. N., “Push-Pull Self-Oscillating Electronic Ballast for Battery Application”, IEEE, 2330-2334, 2005.

Kazimierczuk, M. K. ve Caravens, R. C., “Current-Source Parallel-Resonant DC/AC Inverter with Transformer”, IEEE Transactions on Power Electronics, 275-284, Cilt 11, No 2, 1996.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.