1923 - 1960 Dönemi Ankara’da Konutun Tarihsel Gelişimi

Nuray BAYRAKTAR
3.501 655

Öz


Ankara, başkent oluşuyla birlikte oldukça hızlı bir yapılaşmaya sahne olmuş, bu yapılaşmayı yeni kamusal mekanlar ve kentte hızla artan nüfusun barınma sorununu çözmek amacıyıla gerçekleştirilen konut yapıları oluşturmuştur. Ankara'da, 1923-1960 yılları arasında konut gelişimini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışma, onar yıllık 4 dönemi kapsamaktadır. Öncelikle dönemlerin genel özellikleri verilmiş, daha sonra yapısal ve mekansal eğilimler, mimari üsluplardaki değişiklikler ve bunların konuta yansıması araştırılmıştır.

Anahtar kelimeler


Tarihsel gelişim, konut

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.