Rasyonel Ve İrrasyonel Uslubun Toplumsal Yapı Değişiklikleri İle Etkileşimi

A. Zeynep ONUR
1.651 398

Öz


Günümüzde mimarlık giderek artan bir rasyonel-irrasyonel tartışmasına sahne olmaktadır. Modern akıma karşı benzer suçlamalarla, benzer reddedişlerle ortaya çıkan modern sonrası akımların (neo-rasyonel, post-modern, dekonstrüktivist gibi)
farklı biçimlendirmelere yönelmeleri ve günümüz mimarlığının bir üsluplar, şekiller karmaşası halini alması, rasyonel ve irrasyonel mimarlığı gündemde tutmaktadır. Her devrin toplumsal ilişkileri, o devrin toplumsal psikolojisini şartlandırmaktadır. Dönemlerin sanatsal yaratış tarzına ait özellikler bu yaratışın ifade ettiği toplumsal psikolojiye sıkıca bağlıdır.

Anahtar kelimeler


Sosyal yapı, Neo-rasyonel, post-modern

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.