Çok Değişkenli Kalite Kontrolu

Fevzi KUTAY
1.517 320

Öz


Üretilen mamullerin nitel yada nicel pek çok kalite özelliği vardır. Üretim sırasında ya da üretim sonunda mamuller ya bir özellik veya birkaç özellik ayrı ayrı ele alınarak kalite kontrolu yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan kalite kontrollerinin gerçeği tam olarak yansıtması söz konusu değildir. Çünkü bu tür kalite kontrollerinde mamul özelliklerinin birbirleri ile ilişkili olmadıkları varsayılmaktadır. Oysa mamullerin çeşitli özellikleri arasında ilişki olması beklenir. Bu çalışma çok değişkenli istatistik analiz tekniklerinden Hotelling T2 istatistiği yardımıyla sanayi mamullerinin birden çok ölçülebilir özelliğini birlikte ve özellikler arasındaki ilişkiyi de dikkate alan ayrıca birinci tip hata olasılığını (üretici riskini) kontrol altında tutan çok değişkenli kalite kontrolünün yapılabileceğini göstermeyi
amaçlamıştır.

Anahtar kelimeler


Çok değişkenli, kalite kontrolu

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.