Zn-Al-Cu Üçlü Alaşımında Faz Dönüşümleri

Rafet ARIKAN
1.880 402

Öz


Bu çalışmanın amacı, %70Zn, %15Al, %15Cu içeren üçlü alaşımın, yaşlanma sırasında meydana gelen faz dönüşümlerini incelemektir. Yaşlanma işlemi 21, 50, 100 ve 175°C sıcaklıklarda yapılmıştır. Yaşlanma sırasında meydana gelen fazların değişimi, karakteristik x-ışını çizgilerinin entegre alanlarından izlenmiştir. Faz reaksiyonu alfa/epsilon arayüzeyinde başlamış, T’ ve η fazlarına dönüşünceye kadar devam etmiştir. Epsilon fazı 175°C’de 72 saat, 100°C’de 700 saat ve 50°C’de 6000 saat sonra tamamen kaybolmuştur. Bu dönüşüm oda sıcaklığında (21°C) çok uzun zaman almıştır.

Anahtar kelimeler


Faz dönüşümü, Zn-Al-Cu alaşımı

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.