Savrun Fayı Batısında Yer Alan Taşköprü (Kadirli) - Akçaluşağı - Zincirlikuyu (Kozan) Arasındaki Bölgenin Jeolojisi

Süleyman PAMPAL
2.019 623

Öz


Kadirli (Adana) - Göksun (K. Maraş) arasında uzanan Savrun Fayının sınırladığı farklı stratigrafik özellikli topluluklardan doğuda kalan Andırın Birliği, batıdakine ise Gezitdağ Birliği adları verilmiştir.Gezitdağ Birliği genellikle otokton birimlerden oluşurken allokton Bayatlı Karmaşığı, Üst Kretase yaşlı Söğütlüçatal Formasyonu üzerine itilmiştir. Adı geçen birliğin en alt birimini Üst Permiyen yaşlı dolomitik kireçtaşları ile temsil edilen Elmacık Tepe Formasyonu teşkil etmektedir. Elmacık Tepe Formasyonu üstten Kırkpınar Metamorfilleri tarafından örtülür. Bölgede Permiyen sonrası, Üst Kretase arasında Alt Mesozoyik yaşlı herhangi bir birim gözlenmez. Permo - Triyas yaşında olduğu kabul edilen Kırkpınar Metamorfitleri üzerine Üst Kretase yaşlı Söğütlüçatal Formasyonu uyumsuz olarak oturmaktadır. Söğütlüçatal Formasyonu, uyumlu olarak Alt-Orta Paleosen yaşlı Arpalık Kireçtaşına, Arpalık Kireçtaşı da yine uyumlu olarak Alt-Orta Eosen yaşlı Ziyaretkaya Kireçtaşı'na geçer. Eosen sonrası, Oligosen bölgede temsil edilmezken, Miyosende hemen bütün katlarda çökelme olmuş; Almalı Beli Kireçtaşı, Savrun Formasyonu, Gezitdağ Konglomerası ve en üstte Tortoniyen yaşlı Avşarlar Formasyonu yeralmıştır. Allakton Bayatlı Karmaşığı, serpantinit, spilit ve onların içinde bloklar halinde gözlenen Jura - Kretase yaşlı kireçtaşlarından oluşmuştur.


Anahtar kelimeler


Statigrafi, metamorfil, üst kretase

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.